Vi samarbetar med utgivare

Vi hjälper våra kunder, som företrädesvis är förlag, stiftelser och lärosäten, med allt från utgivnings­planering till färdig digital lösning eller sålda böcker. Vi kan bistå med enstaka moment eller hela utgivningskedjan.

Mer information

Kontakta oss gärna för mer information, prisssättning och referenser. 
Stephan Carlsson, stephan@eddy.se, eller Edvin Weijmers, edvin@eddy.se.

Ett fel har uppstått. Sidan kanske inte svarar förrän den laddas om. Ladda om sidan 🗙